Slaget om Västsahara

P1 Konflikt sände idag 28 november programmet Slaget om Västsahara, som handlar om höstens dramatik med marockanska delegationsbesök till Sverige för att stoppa ett eventuellt svenskt erkännande av Västsahara.

Programmet innehöll förutom en bakgrundsbeskrivning av konflikten detta:

Glimtar från en marockansk presskonferens i Stockholm, en intervju med människorättsaktivisten Aminatou Haidar, utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund (S) och vice ordförande Karin Enström (M) om ett svenskt erkännande av Västsahara, västsahariern Malainin Lakhal om översvämningen i flyktinglägren, journalisten Lars Schmidt som tillsammans med Fredrik Laurin skrivit boken Tyst territorium, om orsakerna till konflikten, Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet och Ulla Gudmundson, tidigare analyschef på UD, om folkrätt och politik samt juristen Hans Corell, före detta rättschef för FN om juridiska aspekter på Västsaharafrågan.

Hans Corell beklagade djupt att FN:s säkerhetsråd inte har haft förmåga att verkställa sina egna resolutioner, i det här fallet avkoloniseringen av Västsahara genom en folkomröstning, en oförmåga som är ett hot mot själva FN-institutionen. Dessutom menade han att försvaret för en rättsordning och en rättsstat är särskilt viktigt för en västerländsk demokrati som Sverige.