Staffan de Mistura utsedd till nytt FN-sändebud

FN-sändebudet Staffan de Mistura

Den svensk-italienske diplomaten Staffan de Mistura utsågs den 6 oktober till nytt FN-sändebud för Västsahara av FN:s generalsekreterare António Guterres.

Utnämningen sker efter två år och fyra månader utan något FN-sändebud. Den före detta tyske förbundspresidenten Horst Köhler avgick plötsligt från sin post som sändebud 22 maj 2019 efter att lyckats organisera två inledande möten mellan de två parterna i konflikten; Marocko och Polisario Front.

Marocko har under dessa drygt två år sagt nej till 11 av generalsekreterarens föreslagna sändebud, Polisario har sagt nej till 2.

Utnämningen av Staffan de Mistura sker tre veckor innan FN:s säkerhetsråd ska fatta beslut om bland annat en förlängning av den fredsbevarande FN-styrkan MINURSO, som finns på plats i Västsahara sedan 1991 med mandatet att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet.

I oktober sammanträder också FN:s generalförsamling, där dess fjärde utskott, ska diskutera de territorier som ännu inte är avkoloniserade. Västsahara, en spansk koloni, är det territorium som är störst och funnits längst på denna korta lista.

FN:s generalsekreterares personliga sändebud ”ska arbeta tillsammans med relevanta samtalsparter, inklusive parterna, grannländer och andra intressenter samt guidas av Säkerhetsrådets resolution 2548 (2020) samt andra relevanta resolutioner”.

Polisario Front kommenterar utnämningen bland annat så här: ”Front Polisario bekräftar återigen att den enda väg framåt för att nå en fredlig, rättvis och hållbar lösning av avkoloniseringen av Västsahara är att göra det möjligt för det västsahariska folket att fritt och demokratiskt få utöva sin omistliga och icke förhandlingsbara rätt till självbestämmande och självständighet enligt internationell lag samt relevanta resolutioner från FN och Afrikanska unionen.”

Pressmeddelande FN:s generalsekreterare