Starka reaktioner från omvärlden

Maniifestation i Oslo i november. Foto: Stöttekomiteen for Vest-Sahara

I Madrid, Paris, Berlin, Genève och flera andra städer har manifestationer ägt rum i november till stöd för västsaharierna.

I Oslo uppmanade 53 norska icke-statliga organisationer i ett brev till Norges utrikesminister att regeringen ska arbeta för västsahariernas rätt till självbestämmande och mänskliga rättigheter.

Det är speciellt viktigt nu, eftersom Norge i januari 2021 tar plats i FN:s säkerhetsråd för att sitta där under två år.

Brevet har undertecknats av människorättsorganisationer,ungdomsförbund, fackföreningar med flera.

I Norge finns en samsyn om att det västsahariska folkets rätt till självbestämmande måste respekteras och att Marockos annektering inte är erkänd, skriver man i brevet.