Stiltje i FN-processen

Säkerhetsrådet förlänger Minursos mandat 30 april 2019. Ryssland och Sydafrika la ned sina röster. UNPhoto Loey Felipe

Mandatet för FN-styrkan Minurso i Västsahara går ut 31 oktober. Vid ett möte i FN:s säkerhetsråd 18 oktober uppmanades generalsekreteraren att utse ett nytt FN-sändebud efter Horst Köhler.

Horst Köhler avgick hastigt och oväntat i maj 2019 efter att ha lyckats organisera två möten mellan de båda parterna Marocko och Polisario Front samt Algeriet och Mauretanien 2018 och 2019. Ett tredje möte var planerat.

Sedan maj har alltså inget nytt sändebud utsetts. Polisario Front beklagar fördröjningen och anklagar Marocko för att ha villkorat och därmed påverkat att inget sändebud ännu utnämnts.

Sydafrika kräver en avkolonisering av Västsahara. USA kräver att ett nytt sändebud tillsätts skyndsamt.

Den 30 oktober möts säkerhetsrådet igen för att förnya mandatet för Minurso-styrkan. Tidigare har mandatet förlängts med ett år, men det senaste året har förlängningen minskat till 6 månader.

Parallellt med säkerhetsrådets möten om Västsahara har FN:s generalförsamling vid sitt årliga höstmöte som alltid diskuterat Västsahara. Generalförsamlingens fjärde utskott, avkoloniseringsutskottet, antog en ny resolution 16 oktober, där det västsahariska folkets rätt till självbestämmande och självständighet åter slogs fast i enlighet med FN:stadgan och generalförsamlingens resolution 1514 om rätten till självständighet för koloniserade länder och folk.

Resolutionen antogs enhälligt av 193 länder.

Enligt Fjärde utskottet är ”alla vägar till självbestämmande möjliga så länge det sker enligt det berörde folkets fritt uttryckta vilja och i enlighet med generalförsamlingens resolutioner 1514 och 1541 från 1960”.