Stoppa svensk oljeleverans till ockuperade Västsahara

Protester i de västsahariska flyktinglägren mot Siemens aktivitet i den ockuperade delen av Västsahara.

Den här debattartikeln av Frida Dunger, verksamhetsledare för Emmaus Stockholm, publicerades i tidningen ETC den 25 juni 2020.

Samtidigt som internationella företag omvärderar sina operationer och väljer att avsluta direkta eller indirekta bidrag till ockupationen av Afrikas sista koloni, Västsahara, fortsätter ett svenskt bolag under radarn: Wisby Tankers. Oljetransporter som bolaget genomför till Västsahara bidrar till Marockos fortsatta folkrättsbrott. De smutsiga affärerna måste stoppas, skriver Frida Dunger Johansson, verksamhetsledare Emmaus Stockholm.

Västsahara, till ytan lika stort som halva Sverige, ockuperas sedan slutet av 1975 av grannlandet Marocko. Men inte ett enda land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. Både Internationella domstolen i Haag och EU-domstolen har fastställt att Marocko inte har någon rätt till landet.

I slutet av maj avslöjades att österrikiska Borealis hade transporterat gas från Stenungssund till Västsahara. Företaget uppgav att de inte var medvetna om händelsen, men lovade att sätta upp rutiner för att detta inte ska hända igen. Allt detta efter att Emmaus Stockholm och organisationer från Belgien och Österrike frågat företaget om deras ställning. Tidigare i maj beklagade det norska energibolaget Equinor att de var involverade i liknande affärer. Så sent som 6 juni fick en gastransportör från Norge dirigera om ett fartyg som var på väg till Västsahara.

Färsk data från 2019 visar att det är ett bolag med säte i Lid­köping, Wisby Tankers, som är den transportör i världen som levererar mest energi till Västsahara. Bolaget uppskattas ha transporterat 21,6 procent av de importerade olje­produkterna med två av sina fartyg (Wisby Argan och Wisby Cedar) i skytteltrafik mellan raffinaderier i Spanien och Västsahara. Av 160 transporter av oljeprodukter in till Västsahara under förra året, stod Wisby Tankers för 30.

Gas och oljeprodukter är viktiga för Marockos fortsatta ockupation av Västsahara då dessa går främst till fordon, maskiner och fartyg som deltar i plundringen av territoriet, såväl som till den marockanska armén. De nya uppgifterna visar att den totala volymen raffinerade oljeprodukter som anlände till två hamnar i Västsahara var cirka 757 500 ton år 2019. Beräkningen görs baserat på storleken av varje fartyg och dess transportväg. De kända hamnarna i Spanien där lasten hämtas finns i Carteya, Palmones, Cartagena, Ceuta, Las Palmas, Teneriffa, Huelva och Tarragona.

En rapport från 2014 visar att Wisby Tankers redan då var den viktigaste transportören av den kontroversiella energin. Bolaget har inte ändrat sin ståndpunkt som många andra bolag har valt att göra. En representant från Wisby Tankers, Johan Markström, förklarade till SVT 2014 att företaget “på intet sätt är politiskt aktivt”. Wisby Tankers har registrerat fartygen i det norska internationella fartygsregistret genom det norska företaget M Hannestad. En talesman från företaget försvarade deras linje för den norska dagstidningen Halden Arbeiderblad den 24 maj 2020. Den norska stödkommittén för Väst­sahara skrev ett brev till M Hannestad den 31 december 2016. Brevet fick inget svar. Inte heller de 20 uppföljningsbreven 2017, 2018, 2019 och 2020.

Emmaus Stockholm och våra internationella partners kontaktade Wisby Tankers tre gånger 2017; vi väntar fortfarande på svar.

Vi anser att Wisby Tankers omedel­bart bör stoppa dessa smutsiga affärer. Denna verksamhet bidrar direkt till att förlänga västsahariernas lidande. Bolaget borde i stället följa exemplet av de multinationella företag som har lämnat den här verksamheten under de senaste månaderna.

Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare för Emmaus Stockholm