Stor besvikelse inför Polisarios kongress

Limam El Jalil, Polisarios representant i Sverige. 2019.

– Den senaste resolutionen från FN:s säkerhetsråd och relationerna med Minurso kommer att granskas. Ledarskapet ska förnyas eller väljas om. Programmen för de kommande fyra åren ska fastställas, säger Polisario Fronts representant i Sverige Limam El Jalil.

– Situationen i flyktinglägren är densamma. Vi lever under svåra förhållanden och är totalt beroende av internationellt bistånd.

– Den ockuperade delen av Västsahara är helt stängd. Senast idag 2 december var det två aktivister från Spanien som försökte ta sig in men avvisades.

– När det gäller den politiska nivån så sker det inga framsteg. Det finns en stor besvikelse över FN:s säkerhetsråds senaste resolution. Man har nu återgått till att förnya Minursos mandat med ett år i stället för 6 månader. Det betyder att säkerhetsrådet inte är intresserad av att skynda på processen att hitta en lösning.

– I 28 år har vi väntat på en folkomröstning men den har inte kommit.

FN-sändebudet Horst Köhler arbetade aktivt på att hitta nya vägar att komma ur det status quo som rått i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan så länge. I maj 2019 avgick han plötsligt efter knappt två år på sin post. Hälsoskäl angavs som anledning, men Limam El Jalil anser att det var det bristande stödet från Säkerhetsrådet som fick Horst Köhler att lämna sin post.

Fortfarande i december har ingen ny efterträdare till Horst Köhler utsetts av FN:s säkerhetsråd.

Limam El Jalil menar att det är Frankrike med sin vetorätt i säkerhetsrådet som blockerar frågan.

– Utan stöd i säkerhetsrådet är det svårt för ett sändebud att göra framsteg.

Det var Horst Köhler som drev på att FN-styrkan MInursos mandat skulle förkortas från 1 år till 6 månader. På så sätt satte man press på både parterna i konflikten och säkerhetsrådet att komma fram till en lösning. Horst Köhler organiserade också två möten med parterna som skulle leda till samtal och sedan förhandlingar.

– Nu är man tillbaka i det gamla, säger Limam El Jalil.

– Situationen är egentligen idealisk för Marocko; man ockuperar två tredjedelar av Västsahara, plundrar landet på rikedomar, delar den västsahariska befolkningen i två delar, har hela armén längs en mur långt borta medan Polisario och flyktingarna finns i öknen.

– Samtidigt upprätthåller Marocko normala relationer med den övriga världen. Ingen sätter press på Marocko. Det skulle man kunna göra i bilaterala och multilaterala förhandlingar. De skulle kunna ställa krav på att internationell lag ska respekteras!

– Vi är ett fredligt folk och vi har alltsedan 1991 respekterat vapenvilan.

Text oh bild: Lena Thunberg