Svag svensk reaktion mot Trump-beslutet att erkänna Marockos rätt till Västsahara

Lotta Johnsson Fornarve (V) riksdagens andre vice talman.

”Kommer Sverige att agera mot USA:s nye president Joe Biden för att förmå honom att dra tillbaka USA:s tidigare beslut att erkänna Marockos rätt till Västsahara?”

Denna fråga ställde riksdagsledamoten och andre vice talmannen Lotta Johnsson Fornarve (V) till utrikesminister Ann Linde 22/1.

Svaret är vagt:

”Regeringen kommer fortsatt att i alla sammanhang, inklusive i kontakter med den nytillträdda Biden-administrationen, vara tydlig om vikten av att verka för en återupptagen FN-ledd process för en lösning på frågan om Västsahara som ligger i linje med internationell rätt, inklusive säkerhetsrådsresolutioner.”

Ann Linde hänvisar också till den urvattnade formuleringen i de senaste årens resolutioner från FN:s säkerhetsråd; att Västsaharafrågan ska lösas genom en ”ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning”.

”Västsaharas status kan endast avgöras genom en rättvis, hållbar och ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning som tillfredsställer det västsahariska folkets rätt till självbestämmande i enlighet med folkrätten, inklusive FN:s säkerhetsrådsresolutioner. Ett erkännande av Marockos anspråk utan hänsyn till folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner bidrar inte till en hållbar lösning av konflikten.” skriver utrikesminister Ann Linde i sitt svar.

Lotta Johnsson Fornarve skrev i sin fråga bland annat:

”USA har ingen som helst rätt att skänka bort Västsahara till Marocko på detta sätt. Beslutet är ett brott mot FN-stadgan, den pågående FN-processen och världssamfundets uppfattning.”

”Delar av Västsahara ockuperas sedan 1975 illegalt av Marocko. Det är en ockupation som är mycket brutal och där civilbefolkningen dagligen utsätts för trakasserier, våld och förföljelse. FN har hittills misslyckats med sitt uppdrag, samtidigt som förtrycket av västsaharier och plundringen av västsahariska råvaror bara fortsätter.”

Läs Lotta Johnsson Fornarves skriftliga fråga och utrikesminister Ann Lindes svar här.

Lena Thunberg

1/3 Från den nya Biden-administrationen har inget svar lämnats på frågan om USA kommer att ändra Donald Trumps beslut att erkänna Marockos rätt till Västsahara: Frågan är under utredning.