Svenska fiskarna bröt mot EU-regler

Ur Västsahara nr 4 2014:

EU-domstolen meddelade i oktober Hovrätten för Västra Sverige, som bett om ett förhandsbesked, att två åtalade svenska fiskare brutit mot EU:s fiskeregler.

De två svenska fiskarna från Göteborg åtalades 2009 för att ha bedrivit otillåtet fiske utanför det av Marocko ockuperade Västsahara under tiden från och med april 2007 till och med maj 2008.

Enligt åtalet skulle de ha bedrivit yrkesfiske i havet utanför Västsahara med sina två fartyg Aldo och Nordic IV, registrerade i det svenska fartygsregistret, utan att fartygen haft de tillstånd som krävs av dåvarande Fiskeriverket. Det krävs dels ett generellt fartygstillstånd för yrkesfiske i allmänhet, dels ett särskilt fartygstillstånd för fiske i aktuellt farvatten i enlighet med EU:s fiskeavtal med Marocko.

Under den aktuella perioden på 14 månader ska de båda fiskarna ha gjort en vinst på 20 miljoner kronor.

Målet kom upp i Tingsrätten i Göteborg först hösten 2012 på grund av många synpunkter och agerande från försvarets sida. De åtalade nekade till brott och hävdade att de hade hyrt ut sina båtar till det marockanska fiskeföretaget Atlas Pelagic och fått betalt efter hur mycket fisk som levererades till företaget.

Tingsrätten fann i sin dom att de åtalade gjort sig skyldiga till olaga fiske men på grund av en formulering i brottsbeskrivningen kunde de inte fällas utan friades.

Åklagaren överklagade domen.

Vid hovrättsförhandlingen i september 2013 hävdade nu försvaret att EU:s fiskeavtal med Marocko skulle kunna tolkas som att privata avtal är möjliga vid sidan av EU-avtalet.

Åklagaren bestred detta men hovrätten beslutade att för säkerhets skull be om ett så kallat förhandsbesked av EU-domstolen.

Svaret går på åklagarens linje: ”Det inte är tillåtet för EU-registrerade fartyg att fiska i marockanska fiskezoner om de endast har fiskelicenser som utfärdats av marockanska myndigheter utan medverkan av EU:s behöriga fiskerimyndigheter.”

– Ett sakligt och snabbt svar, konstaterar en nöjd åklagare James van Reis.

Huvudförhandlingen kommer nu att återupptas vid i Hovrätten i Göteborg 23-25 mars 2015.

Svenska fiskebåtar finns kvar utanför Västsaharas kust. De är numera utflaggade till andra länder eller sålda till marockanska företag. Svenskar bemannar fortfarande dessa båtar.

Lena Thunberg