Svenska protester mot Gdeim Izik-domarna

Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

I ett brev 27/7 till den marockanska regeringen via den marockanske ambassadören i Stockholm Yahdih Bouchaab skriver riksdagsledamötena och representanterna för Nätverker för Västsahara i Riksdagen, Lotta Johnsson Fornarve (v) och Johan Büser (s): (i svensk översättning)

 

“Vi vill härmed framföra våra protester mot de hårda straff som en marockansk domstol nyligen utdömde då de fastställde beslutet som utdömdes av en militärdomstol 2013 gentemot de 25 västsahariska män som deltog i ett stort protestläger 2010 vid Gdeim Izik utanför El Aaiun, i den del av Västsahara som illegalt ockuperas av Marocko. Straffen sträcker sig mellan 20 års och livstids fängelse.

I oktober 2010 samlades västsahariska familjer till en fredlig protest för att kräva sina grundläggande mänskliga, sociala och ekonomiska rättigheter. De satte upp tält i Gdeim Izik, några mil utanför den västsahariska huvudstaden El Aàiun, och bildade ett tältläger som snabbt växte då tusentals västsaharier slöt upp.

Den 8 november, valde myndigheterna att demontera lägret med våld, genom att använda skarpa skott, gummikulor, vattenkanoner, tårgas och eld. Detta ledde till sammandrabbningar som slutade i skador och död på båda sidor. Hundratals västsaharier arresterades under och efter den våldsamma attacken på protestlägret. 25 personer dömdes till långa eller livstids fängelsestraff i en grovt orättvis rättegång i en militärdomstol. Att de enda bevis som fanns var uttalanden som hade gjorts under tortyr ignorerades av domstolen. Det är ett brott mot internationell rätt att döma civila i en militärdomstol och påtryckningar skedde för att få till stånd en civil rättegång, något som även uppmärksammades av FN:s kommitté mot tortyr.

Den 19 juli 2017  slog en civil domstol fast straffen från militärdomstolen i en rättegång som enligt internationella observatörer kan liknas vid ren teater. Att domarna grundas på ”erkännanden” efter tortyr har man inte tagit någon som helst hänsyn till. De flesta åtalade berättade inför domstolen att de torterats tills de givit falska bekännelser. Amnesty International riktar skarp kritik mot den marockanska myndigheten för att de använt sig av tortyr i samband med Gdeim Izik-fallet. Domen bygger även på falska vittnesmål.

Vi kräver att den marockanska regeringen respekterar de mänskliga rättigheterna för den västsahariska befolkningen och att plundringen av de västsahariska naturresurserna stoppas. Vi kräver att en oberoende internationell utredning genomförs angående de anklagelser om tortyr som framkommit i samband med fängslandet av Gdeim Izik-fångarna och andra fängslade västsaharier. Vi kräver att de västsaharier som sitter i marockanska fängelser av politiska skäl erkänns som politiska fångar och snarast friges.”