”Svenskt” fiske fortsätter på västsahariskt vatten

Västsaharas kust är en av världens fiskrikaste. I december 2013 röstade EU-parlamentet ja till det fiskeavtal som samma parlament två år tidigare avvisade och som folkrättsexperter anser bryter mot internationell lag. Fiskeavtalet mellan EU och Marocko ger 120 fiskefartyg från 11 nationer rätt att fiska även i de ockuperade västsahariska vattnen. I juli godkändes avtalet av Marocko men det är inte formellt undertecknat än i augusti. Inga EU-båtar är alltså på plats ännu. Men fortfarande angörs Dakhlas hamn av i stort sett enbart fiskebåtar med svenskt förflutet. De flesta av de stora fiskefartygen har marockansk flagg. Men nästan samtliga fiskefartyg har tidigare haft svenska eller nordiska ägare. Hur ägarförhållandena ser ut idag är svårt att veta men minst en av båtarna är fortfarande svenskägd. Det gäller Zander som ägs av Lennart Kjellbergs bolag Zandic AB. Fartygen som frekventerar hamnen, ligger ute en eller två dagar utanför Västsaharas kust i närheten av Dakhla, innan de går tillbaka och lossar lasten till de fiskefabriker, vars ägarförhållande också är oklara. Det finns ickebbekräftade uppgifter om att att cirka 20–30 svenskar från Göteborgsområdet ska bemanna fiskefartygen i skift. En troligen lukrativ affär för svenskarna. De fiskefartyg som i juli och augusti varit aktiva kring Dakhla med marockansk flaggoch har svenskt förflutet är:

Mist, 47 meter, byggd 1997, hette 2009 Aine.
Miftah, 43 meter, byggd 1981, hette 2011 Sunnanland.
Mansour Dakhla, 63 meter, byggd 1975, hette 2013 Aldo.
Polar, 43 meter, byggd 1990. Med bekvämlighetsflagg från Belize:
Zander, 60 meter, byggd 1978, hette Skipsholmen 2008. Med bekvämlighetsflagg från Komorerna:
Midsjo, 40 meter, byggd 1976.

Det finns också flera fiskefartyg med marockansk flagga men med ett förflutet från Norge och Island som samarbetar med svenskarna:

Erika, Buland, Al Wafae, Vikingbank, Midoy Dakhla 1 samt Adrar med flagg från Belize.

Flera av dessa svenska och nordiska båtar bemannas troligen av svenskar. Det gäller också:

Allotf 2 och Allotf 3. SVEMAR är ett Göteborgsbolag som är manager för flera av dessa fiskefartyg.

Text: Lena Thunberg
Bild: Anonym