“Sverige är bäst i ett dåligt lag.”

Anna Sundström, Palmecentrets generalsekreterare

Ur Västsahara nr 4/2018

Palmecentret stöder sedan många år västsahariska kvinnors utbildning genom bland annat Olof Palmeskolan i flyktinglägren. Där finns olika teoretiska och praktiska utbildningar. S-kvinnor i Dalarna och Stockholm stöder detta. Även SSU har kontakter i flyktinglägren.

– Vi har kontakt med Polisario, som bjuds in till våra aktiviteter, berättar Anna Sundström, generalsekreterare på Palmecentret vid Bokmässan i Göteborg.

– Hela frågan är ett nederlag för världssamfundet. Det finns ett FN-beslut om en folkomröstning om Västsaharas självständighet – som aldrig sker. Det är frustrerande att inget händer.

– Det som behövs är ordentligt med påtryckningar. Alla har ett uppdrag att trycka på! Sverige är ganska ensamma om att trycka på. Det behövs många fler. Samarbetet med andra länder behöver också stärkas.

– I FN:s säkerhetsråd har Sverige försökt agera, men det finns inget resultat än. Det finns inte heller mycket information om hur man har jobbat.

Anna Sundström menar ändå att Sverige faktiskt är bäst i ett för övrigt dåligt lag.

– Man måste vara modig! Man måste stå upp för mänskliga rättigheter, för folkrätt och för internationella relationer.

Hon menar också att det finns en negativ trend i världen just nu och därför är det extra viktigt att höja sin röst.

– EU och FN måste våga utmana och visa att förändring går att genomföra.

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Tillsammans med 27 medlemsorganisationer bedriver de drygt 200 utvecklingsprojekt i fler än 20 länder.

Lena Thunberg