Sverige behöver ta på sig ledartröjan angående Västsahara

Gabi Björsson, ordförande för Emmaus Stockholm

Den här debattartikeln publicerades i Omvärlden 6 oktober:

EU-domstolen har upphävt EU:s och Marockos fiskeri- och handelsavtal i ockuperade Västsahara. Domen styrker den position som Sverige har haft i frågan. Nu måste Sverige ta på sig ledartröjan och visa vikten av att följa EU:s rättspraxis, anser Gabi Björsson, ordförande Emmaus Stockholm .

En av världens längsta konflikter har återigen hamnat i strålkastarljuset i EU. Den 29 september fastställde EU-domstolen att Västsahara inte kan innefattas i handelsavtal mellan EU och Marocko. Därmed ogiltigförklaras och upphävs delar av EU och Marockos handels- och fiskeriavtal. Domen är i linje med tidigare EU-domar, samt med FN:s och Internationella domstolen i Haags hållning.

Domen är en betydelsefull seger för det västsahariska folket. Att Västsahara inte är en del av Marocko markerar en viktig milstolpe i västsahariernas kamp för självbestämmande.

Men även om domen är en stor seger, så är den inte oväntad. Liknande ärenden har redan varit uppe i EU-domstolen både 2016 och 2018. Även då har domstolen dömt till västsahariernas fördel.

Trots tidigare domar förändrades då ingenting i praktiken. EU fortsatte att tillämpa sina avtal med Marocko på Västsahara. De kringgick domen genom att konsultera marockanska intressenter istället för att be om samtycke från det västsahariska folket. I huvudsak är den nya domen en starkare formulerad version av de tidigare domarna. EU-domstolen har nu förtydligat att det är ett samtycke som ska till och att det endast är det västsahariska folkets representant Polisario som kan ge ett sådant.

EU-kommissionen kommenterade domen samma dag som den kom och sa i ett gemensamt uttalande med Marocko att man nu ska agera gemensamt ”för att säkra ett juridiskt ramverk som garanterar fortsatta stabila handelsrelationer”. Uttalandet är oroväckande med bakgrund av att de tidigare kringgått domstolen.  Spanien, som ser Marocko som en strategisk partner på grund av deras geografiska närhet, har redan meddelat att man kommer stödja en eventuell överklagan av domen från EU-kommissionen. Vi menar att ett överklagande skulle underminera EU:s roll som bärare av rättsstaten. Det innebär också en osäkerhet för EU:s företag.

Utrikesminister Ann Linde twittrade  samma dag som domen kom att domen bekräftade Sveriges ståndpunkt om att EU-avtal måste följa internationell rätt. Bra! Nu gäller det att Sverige står upp för sin position även i EU:s maktkorridorer. Vi uppmanar Sveriges regering att ta på sig ledartröjan och visa vikten av att följa EU:s rättspraxis genom att inte rösta för en överklagan av domen. Det är hög tid för EU att sluta vara en del av problemet i Afrikas sista koloni och istället bli en del av lösningen. För att det ska hända måste medlemsländer som Sverige, som värderar internationell rätt högt, vara pådrivande.

Nu är det upp till bevis att Sverige står upp för internationell rätt, för folkrätten och för EU som bärare av rättsstaten.

Gabi Björsson, ordförande Emmaus Stockholm