Sverige la ned sin röst om handelsavtalet – Marocko på frammarsch

Flyktinglägret Smara. Foto: Ulla-Karin Karlson

Sverige la ned sin röst i omröstningen 16 juli om tillägget till handelsavtalet EU-Marocko. Tillägget, som godkändes av Ministerrådet, innebär att Västsahara ska ingå i avtalet.

I två separata domar har EU-domstolen förklarat att Västsahara inte tillhör Marocko och därför inte kan ingå i avtal mellan EU och Marocko – såvida inte det västsahariska folket godkänner detta.

Polisario Front, västsahariernas erkända representant enligt FN, har fördömt avtalet och över hundra civila västsahariska organisationer hänvisar till Polisario som representant för västsaharierna. EU-kommissionen har i stället kontaktat bland andra det marockanska statliga fosfatbolaget OCP och pro-marockanska organisationer och mörkat ”konsultationerna” för att försöka kringgå EU-domarna.
I höst ska EU-parlamentet godkänna eller förkasta avtalet. Se artikel i GP 20 juli av Jytte Guteland m.fl

På en fråga från Tidskriften Västsahara skriver Erik Wirkensjö, pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström, så här om Sveriges nedlagda röst:

”Vad gäller det kompletterande handelsavtal som EU:s utrikesministrar nu beslutat om har Sverige hela tiden arbetat för att avtalet ska följa folkrätten, inklusive kravet på samtycke från Västsaharas folk. Vi har även varit tydliga med att Polisario är en representant som ska tillfrågas. Förhandlingarna har varit svårare än tidigare och Sverige har ofta varit ensamma i vår hållning att stå upp för folkrättens principer.

Vi har lyckats förhandla fram bättre text i beslutet, rörande bland annat FN-processens centrala roll och EU-domens efterlevnad. Det står nu också uttryckligen i beslutet att avtalet inte innebär ett erkännande av marockansk suveränitet över Västsahara.

Tack vare Sveriges ansträngningar är beslutet som nu tas av EU bättre för det västsahariska folket, och tydligare i linje med folkrätten. Samtidigt kvarstår frågetecken kring inhämtandet av samtycke från Västsaharas folk, inte minst faktumet att Polisario protesterat mot avtalet. Detta har Sverige med emfas framfört i förhandlingarna, och tydligt markerat mot i ett uttalande till rådet i samband med att avtalet antogs. Med anledning av dessa frågetecken kring samtycket avstod Sverige också från att rösta om avtalet.”

Fiskeavtalet mellan EU och Marocko gick ut 14 juli och har inte förlängts. Marocko krävde dubbelt så mycket betalt för ett nytt avtal: 80 miljoner euro i stället för som tidigare 4 miljoner.

FN:s första internationella konferens om migration kommer att hållas i december – i Marocko.