Sverige pausar militär insats i MINURSO i Västsahara

Oum Dreyga UNMLO teamsite. UN Photo/Martine Perret 2010.

-Sedan juli månad är insatsen för de svenska militärobservatörerna i Västsahara pausad och vi har således ingen personal i området. Det finns i nuläget heller ingen prognos för när insatsen återupptas, säger Viktor Myrlander på Försvarsmakten 19 oktober.

Han vill inte svara på frågan varför MINURSO-insatsen är pausad för svensk del och inte heller om det skulle bero på säkerhetsskäl.

MINURSO:s ursprungliga uppdrag är att övervaka och genomföra en folkomröstning bland västsaharierna om självständighet eller integration med Marocko. Folkomröstningen har ännu inte ägt rum. Mandatet har nu förändrats till att övervaka det eldupphör som inträdde 1991 samt minröjning.

Sedan november 2020 är eldupphör brutet mellan Polisario Front och Marocko.

Sverige har deltagit militärt i MINURSO-styrkan vid två tillfällen.

Den första ägde rum 1998 då en trupp på 85 personer skulle röja minor i fem månader inför att folkomröstningen skulle äga rum. Samtidigt fanns 5 svenska officerare på plats i tio månader.

Det blev varken folkomröstning eller någon större minröjningsoperation. Marockanska myndigheter försvårade för svenskarna att få ut sina vapen och minröjningen blev till slut närmast symbolisk; man röjde minor främst vid MINURSO-personalens byggnader.

Nästa tillfälle som Sverige fick delta i MINURSO var 2017, samtidigt som Sverige fick sitta med i FN:s säkerhetsråd och året efter att Sveriges utrikesminister förklarat att Sverige inte skulle erkänna Västsahara som stat.

Vid insatsen som startade 2017 fick Sverige delta med fyra personer. En av dem,en svensk general, var ställföreträdande chef för MINURSO-styrkan, en assistent och två militärobservatörer. Åren därefter har Sverige deltagit med två militärobservatörer till juli 2023, då alltså insatsen pausats och ingen svensk personal finns kvar i området.

Sverige deltog också med en civilpolisstyrka i MINURSO 1997.

MINURSO:s ursprungliga uppdrag att övervaka och genomföra folkomröstningen bland västsaharierna har nu förändrats till att övervaka det eldupphör som inträdde 1991 samt minröjning.

Sedan november 2020 är eldupphör brutet mellan Polisario Front och Marocko. Kriget har kommit tillbaka men får noll uppmärksamhet på MINURSO:s hemsida, vilken inte heller uppdateras. Det går inte heller att komma i kontakt med MINURSO:s högkvarter i El Aaiún.

Lena Thunberg

Se även tidigare artiklar:

Svensk militärobservatör i MINURSO-styrkan 20/5 2019

Svensk MINURSO-observatör: Många krigsförband i rörelse på östra sidan av muren 18/12 2020