TACK!

Ökenros i den befriade delen av Västsahara. Foto: Lena Thunberg

Ett stort TACK till er som under 2019 har gett bidrag till Tidskriften Västsahara. Det var först i samband med bokslutet för Svenska Västsaharakommittén och därmed också Tidskriften Västsahara, som jag fick veta att generösa bidrag betalats in under 2019. Jag kommer tyvärr inte att kunna tacka er alla personligen utan vänder mig i stället via hemsidan till er med ett stort TACK.

Tidskriften Västsahara övergick 2019 till att bli en digital nättidskrift  www.vastsahara.net med en hemsida som uppdateras med artiklar och nyheter och en facebooksida www.facebook.com/tidskriftenvastsahara, som uppdateras oftare samt ett gratis Nyhetsbrev som utkommer med minst 6 nummer 2020.

All information som läggs ut är gratis, men om någon ändå skulle vilja stödja Tidskriften under 2020, så är vi naturligtvis mycket tacksamma. Det går bra via pg 20 40 03-8 eller Swish 123 527 2000. Märk i så fall betalningen med “Tidskriften”

 

Vänliga hälsningar

Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara