Ungdomsresa till flyktinglägren

Sex svenska ungdomar besökte flyktinglägren i april 2022.

Den humanitära krisen i de västsahariska flyktinglägren blir allt värre. Det bevittnade en grupp svenska unga vuxna under en resa till Saharas öken i april.

 Mellan den 11 och 18 april 2022 besökte en grupp unga vuxna de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Resan anordnades av Svenska Västsaharakommittén efter inbjudan av Polisario Front. Vi unga vuxna fick under vår vistelse bo hos västsahariska familjer.

Under dagarna i lägren anordnades möten där vi ungdomar fick möta västsahariska organisationer, institutioner och ministrar på plats. Bland dessa, Västsahariska Röda Halvmånen, departementet för utrustning, student- och ungdomsorganisationer, skolor och sjukhus.

I en rapport från studieresan beskriver ungdomarna en allvarlig situation som blir allt värre. Biståndet till lägren i Algeriet är redan starkt påverkat av kriget i Ukraina – mjöl, korn och vete har slutat levereras. Undernäring hos små barn ökar, och de flesta i flyktinglägren har utvecklat astma. Dessutom har klimatförändringar börjat synas. Allt fler sandstormar inträffar och skillnaderna mellan de extrema temperaturerna större. Om vintrarna har det alltså blivit kallare och om somrarna varmare.

Utrikesministern i Västsaharas regering, Mohamed Salem Ould Salek nämner att han är fokuserad på ett framtida samarbete med Sverige. Han hoppas att stunden då Sverige erkänner Västsahara inte är långt bort.

Richard Wehinger Krafft är en av de unga vuxna som i april besökte flyktinglägren. Gruppens rapport avslutas med hans ord:

Alla vi besökte gav en passionerad och detaljerad berättelse kring sitt arbete och sin kamp, och man lämnades aldrig oberörd. Jag är förundrad över de mentala styrkor som finns hos det västsahariska folket, att i så många årtionden få uppleva svek efter svek, men ändå fortfarande kämpa. Det är dags för oss att lyfta denna fråga till sin rättvisa plats, så fler kan opponera sig mot den marockanska ockupationsmakten och handlingsförlamningen i EU och FN.”

Hela rapporten från delegationen går att läsa här (länk: https://usercontent.one/wp/www.svenskavastsaharakommitten.se/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-ungdomssatsning.pdf)

Clara Wanders, en av deltagarna i gruppen