Utrikesminister Tobias Billström om Västsahara: Beklagligt och oroande

“Beklagligt” och “oroande”, sa moderate utrikesminister Tobias Billström om situationen i Marocko-ockuperade Västsahara i en interpellationsdebatt mellan Lotta Johnsson Fornarve (V) och honom i riksdagen 26 april.

Lotta Johnsson Fornarve hade frågat ministern om den svenska regeringens agerande när det gäller FN-sändebudet Staffan de Misturas uppdrag som förhindras på olika sätt av Marocko, om folkomröstningen som inte äger rum, om FN-styrkan MINURSO som saknar mandat att skydda civilbefolkningen mot övergrepp, om svenska företag som inte uppmanas att avstå från investeringar i ockuperade Västsahara, vilket den norska regeringen har gjort, och om hur Sverige förhåller sig till handelsavtalen mellan EU och Marocko, där EU-domstolen i flera domar fastställt att västsahariska varor inte kan ingå, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko och där Ministerrådet och EU-parlamentet nonchalerat sin egen domstols beslut.

-I 49 år har Marockos illegala ockupation av Västsahara tillåtits fortgå, en ockupation som strider mot folkrätten, FN:s vilja och den internationella domstolen i Haag.” sa Lotta Johnsson Fornarve i debatten.

-90 procent av flyktingarna lider av matbrist, och vart tionde barn lider av akut undernäring. Behovet av bistånd är akut. De västsaharier som bor kvar i landet utsätts för ständiga trakasserier och förföljelse. Amnesty International belyser i sin årsrapport flera fall av tortyr, våldtäkter och isolering av fredliga demonstranter. Demonstrationer slås blodigt ned, och aktivister övervakas genom spionverktyg som det kontroversiella Pegasus.

-Marocko försöker på olika sätt försvåra och förhindra att FN:s sändebud för Västsahara, Staffan de Mistura, får göra sitt jobb. För att få besöka det ockuperade området var sändebudet absurt nog tvungen att få ockupationsmaktens godkännande

-Världssamfundet har hitintills misslyckats med sitt uppdrag, och Marockos ockupation och plundring av landets råvaror kan fortgå. Det är en plundring som är en av huvudorsakerna till ockupationen, menade Lotta Johnsson Fornarve.

Hon menade också att det är viktigt att svenska företag och investerare inte bidrar till plundringen genom att investera i det ockuperade Västsahara och på det sättet bidra till att legitimera ockupationen.

Och vad sa utrikesminister Billström?

-Västsahara utgör en avkoloniseringsfråga inom FN; där är jag och Lotta Johnsson Fornarve helt överens. Den internationella domstolen antog ett rådgivande yttrande om områdets status 1975. Det innebär att världssamfundet inte erkänner Marockos anspråk på suveränitet över territoriet

-Jag vill understryka att regeringens uppfattning är att frågan om Västsaharas status endast kan avgöras genom en rättvis, hållbar och ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning i enlighet med folkrätten, inklusive FN:s säkerhetsrådsresolutioner. En politisk lösning på Västsaharafrågan skulle vara positivt för både stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i regionen.

-En folkomröstning om Västsaharas status har inte kunnat hållas eftersom parterna inte kunnat komma överens om vilka som ska ha rätt att delta i en sådan folkomröstning. Regeringen stöder FN-sändebudet Staffan de Misturas ansträngningar att få till stånd en politisk lösning på Västsaharafrågan inom ramen för den FN-ledda processen. Jag träffade honom personligen i mars förra året och underströk vårt stöd till processen.

-När det gäller frågan om Minursos mandat kan nämnas att tidigare initiativ från medlemmar av FN:s säkerhetsråd för att utöka mandatet med en MR-komponent inte funnit stöd i FN:s säkerhetsråd.

När det gäller svenska investeringar i ockuperade Västsahara, säger utrikesministern att han förväntar sig att svenska företag följer FN;s Global Compacts principer.

Angående handelsavtalen mellan EU och Marocko, meddelar Tobias Billström att regeringen avvaktar den nya EU-dom som kommer i höst,

Se eller läs interpellationsdebatten i riksdagen 26 april här.

Lena Thunberg