Vad hände i Guerguerat?

Eldupphöravtalet  mellan Marocko och Polisario har brutitis  av Marocko och gäller alltså  inte längre. Kriget har alltså brutit ut i Västsahara. Vad är bakgrunden?

Sedan 21 oktober har cirka 70 civila västsaharier från flyktinglägren i Algeriet rest i bilar cirka 1000 km genom väglöst land i den befriade delen av Västsahara, öster om den marockobyggda så kallade ”muren” till den sydvästra delen av Västsahara, en halvö som numera är närmast obebodd. Här i närheten går också gränsen till Mauretanien.

Marockanska styrkor har en postering och tull vid en öppning i den befästa minerade muren nära lilla byn El Guarguaret på denna halvö inte långt från den mauretanska gränsen.

Denna väg går rakt genom den 5 km breda buffertzonen på östra sidan av muren, som ingen av parterna Marockos och Polisario Fronts militära styrkor får beträda enligt ett militäravtal från 1997.

Numera är denna öppning mot mauretanskt område starkt trafikerad. Cirka 200 lastbilar fulla med varor passerar varje dag och kontrolleras av marockansk tull.

De civila västsaharierna protesterar mot att västsaharisk fisk, grönsaker och andra varor förs ut ur landet, sålda av marockaner. Västsaharierna protesterar mot råvarustölden men också mot FN:s passivitet i frågan. Minurso-styrkan finns inte där permanent posterad men är väl medveten om dessa transporter.

Redan hösten 2017 slog Polisario larm till FN, eftersom marockanska soldater då börjat asfaltera den smala vägen genom buffertzonen och in i Polisarios befriade område mot den mauretanska gränsen inte långt därifrån. Ett klart brott mot militäravtalet och eldupphöravtalet.

Polisariostyrkorna mobiliserades till sitt befriade område i närheten. Plötsligt stod de båda parternas styrkor mycket nära varandra och läget var kritiskt. FN ingrep och lovade att en kommission skulle tillsättas för att lösa problemet. Polisario drog tillbaka sina styrkor.

– Idag tre år senare har ingen FN-kommission tillsatts och transporterna söderut med bland annat västsaharisk fisk sker dagligen, berättar Hiba Abdalla, Polisarios representant i Sverige.

Samtidigt som FN-styrkan Minurso inte kommer ett steg närmare en folkomröstning om Västsaharas självständighet, det som är deras huvuduppgift sedan 1991, blundar FN för plundringen av västsahariska varor som sker mitt framför deras ögon.

– Västsaharierna är frustrerade och trötta på alla brutna löften, berättar Hiba Abdalla.

Därför tog sig civila västsaharier från flyktinglägren i Algeriet hela vägen genom befriat område söderut till buffertzonen vid Guerguerat – tillåtet för civila. Där slog de upp sina tält och började blockera vägen med stenar och annat.

– På morgonen fredagen 13 november slog Marocko till genom att skicka in marockaner i civila kläder som attackerade de civila västsaharierna vid vägblockaden.  Det var då som Polisario från sina posteringar 5 km bort besvarade angreppen. Marockanerna flydde och västsaharierna lämnade området, berättar Hiba Abdalla.

– Civila västsaharier har protesterat på flera andra platser längs den 2720 kilometer långa ”muren”, berättar Polisariorepresentanten.

– Men det Marocko nu håller på med är att bygga en ny ”mur” några kilometer norr om passagen vid Guerguerat. Den muren kommer att stänga av Polisario totalt från halvön och övergången vid Guerguerat. Den sträckan är bara cirka 15 kilometer och bör vara klar på några dagar, säger Hiba Abdalla.

Det betyder alltså ytterligare ett brott mot militäravtalet, eftersom marockanerna är inne i buffertzonen.

– Polisario har alltså deklarerat att eldupphöravtalet inte längre gäller, säger Hiba.

Medlemsländer i FN:s säkerhetsråd ska ha krävt ett möte med anledning av den akuta konflikten men ingen mer information om detta finns, säger HIba Abdalla.

Västsaharas president och befälhavare: Eldupphöravtalet har brutits av Marocko och gäller inte längre

Brev till FN:s generalsekreterare från Västsaharas president

Amerikanske senatorn Inhofe fördömer Marockos brott mot FN:s eldupphöravtal

 

Lena Thunberg