Vad händer med MINURSO?

UN photo Oum Dreyga 2010 Martine Perret

Den 31 oktober går mandatet för FN-styrkan MINURSO ut. Säkerhetsrådet måste fatta ett nytt beslut om eventuell förlängning innan dess.

Det senaste året har förlängningen skett med enbart 6 månader i stället för som tidigare ett år. Det är framför allt USA som har krävt kortare mandat och därmed större tryck på att något nytt ska ske för att komma fram till en ” just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara.”

Från 2017 till maj 2019 fungerade Tysklands före detta förbundspresident Horst Köhler som FN:s generalsekreterares sändebud i Västsaharafrågan. På den korta tiden lyckades han bryta flera års stiltje och få till stånd två rundabordsmöten där representanter för de båda parterna Marocko och Polisario Front samt Algeriet och Mauretanien deltog. Mötena ägde rum i december 2018 och mars 2019 utan att leda till några direkt konkreta beslut. Men parterna gav klartecken till att delta i ett nytt möte.

I april förlängde Säkerhetsrådet mandatet för FN-styrkan med ytterligare sex månader.

I maj avgick plötsligt och oväntat Horst Köhler från sin post som FN-sändebud. Därefter har inget nytt sändebud utsetts.

Den rapport från generalsekreteraren som vanligtvis skickas till Säkerhetsrådets medlemmar i god tid före mandatets utgång skickades denna gång ut 2 oktober men innehöll inga sensationella nyheter. Något sändebud finns ju inte heller.

Det framkommer dock att UNHCR:s humanitära arbete till de mest sårbara i flyktinglägren är kroniskt underfinansierat. Undernäring, anemi, hälsoproblem, näringsbrist, otillräckligt med dricksvatten är några av problemen.

Sydafrika är Säkerhetsrådets ordförande under oktober månad. Utrikesminister Naledi Pandor uppmanade 29 september FN att fortsätta garantera det västsahariska folket dess rätt till självbestämmande enligt FN:s stadgar och säkerhetsrådets relevanta resolutioner.

Polisario Fronts generalsekreterare Brahim Ghali säger i ett uttalande 5 oktober att han hoppas att förseningen i att utse ett nytt FN-sändebud inte är orsakad av Marocko.

FN:s generalförsamling sammanträder nu under hösten. I dess fjärde utskott, avkoloniseringsutskottet, diskuteras alltid Västsahara, en av de 17 icke-självstyrande områden som ännu inte är avkoloniserade.

I en rapport från generalsekreterare Guterres till generalförsamlingen 30 augusti framgår inga direkta nyheter som gäller de senaste 6 månaderna. FN:s Kommission för mänskliga rättigheter har dock rapporterat om fortsatta restriktioner när det gäller yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet. Människorättsförsvarare förföljs, arresteras och journalister bevakas. De förtroendeskapande åtgärder, som Säkerhetsrådet beslutat om och som gäller besök för västsaharier i flyktinglägren till ockuperat område och vice versa för att träffa sin släktingar, har inte återupptagits.

I september 1991 installerades FN-styrkan MINURSO för att genomföra den avkoloniseringsplan som både Marocko och Polisario Front accepterat; eldupphör, uppdatering av röstberättigade och en folkomröstning om självständighet för Västsahara eller integration med Marocko.

28 år senare råder fortfarande stiltje; eldupphör håller, FN-styrkan på numera cirka 240 man finns på plats på båda sidor av ”muren” som delar Västsahara i två delar. Marocko vägrar att acceptera ett självständigt Västsahara och betraktar i stället området som sina ”södra provinser”. Polisario Front hänvisar till FN-beslut om avkolonisering och därmed rätten till självbestämmande.

Lena Thunberg