Vård för de sjuka i flyktinglägren

28-årige Abdelahe Mehdi Budda har fått sin läkarutbidlning på Kuba och skulle kunna få vildet välbetalt jobb som helst. Han väljer i stället att jobba i flyktinglägret Boujdour.

Ur Västsahara nr 3/2016

Sjukhuset i Boujdour

På väg ut från ingången möter vi sjukhusets direktör Najim Mohammed Lamin Ami med några askar mediciner till en patient. Till höger om ingången murar två män upp lecablock till en vägg och en tredje snickrar en dörr.

Vi följer med sjukhusets direktör in igen och får en snabb tur genom korridorerna och hamnar inne hos apotekaren Saleh Embarek. Apoteket är en av de funktioner vi har här, säger Najim Mohammed Lamin Ami, vi är runt ett 50­-tal som arbetar här.

Läkare, sjuksköterskor, barnskötare, psykolog, kockar, städpersonal och chaufförer. Här finns även ekonomipersonal och en veterinär.

– ­Vi behandlar olika sjukdomar och genomför vaccinationer, berättar Najim Mohammed Lamin Ami. På hyllorna står rader med olika mediciner.

­- Vi får medicin från Italien bland annat, via en vänorganisation men det finns ingen garanti för att vi får det vi behöver, säger apotekaren Saleh Embarek.

­ Beroende på säsong så är det olika mediciner som går åt mest, säger han. Vintertid har vi mycket luftrörsbesvär och under den sommarperioden är det kräkningar och diarré.

Inne i ett kontor sitter en av läkarna, 28-årige Abdalahe Mehdi Budda. Han har fått sin utbildning på Kuba.

­- Jag har varit här och arbetat i ett år som allmänläkare, säger han och visar sina verktyg.

Stetoskop, blodtrycksmätare. Den lilla lampan för att titta in i örat. En akutläkarbok, som innehåller korta instruktioner och diagnosschema vid akutvård.

Du skulle kunna arbeta i något europeiskt land som läkare?

­- Visst, men vem gav mig chansen att bli läkare, frågar han. Mitt land gav mig möjlighet att åka och studera till läkare, det är självklart att jag vill ge tillbaka.

Hur används dina kunskaper för att utbilda andra?

­ – Vi har olika utbildningsprogram i första hjälpen för barn och vuxna. Vi har även lokala skolor där vi utbildar egna sjuksköterskor.

Vårdcentral i Smara

Fyra sjuksköterskor tar emot oss när vi besöker en av vårdcentralerna i Smara. Vi får en rundvandring i lokalerna och en pratstund.

-­ Vi erbjuder allt från första hjälpen till förlossning, säger Zena Sidahmed.

Här finns ett litet apotek, mottagningsrum för allmänna besvär, mottagning för nyfödda, gynekologisk mottagning och en förlossningsavdelning.

Zena Sidahmed och de andra visar var de antecknar längd och vikt av de nyfödda.

-­ Vi har en låda med patientkort för varje kvarter i vår daira (stadsdel), berättar Zena Sidahmed.

På anteckningskorten, som varje nyfödd har, finns vikt, längdkurvor och anteckningar om sjukdomar och vaccinationer. På en bänk står en våg för att väga nyfödda, och en låda för att mäta längden. Det är som en svensk barnavårdscentral, men här har personalen färggranna melhafor.

-­ Vi behöver sjukvårdskläder och även kläder till nyfödda. Men vi har även bruk för all sorts medicinsk utrustning, säger Fatimetu Alali.

Arto Valtonen