Varför godkänner USA Marockos ockupation men fördömer Rysslands?

USA:s president Joe Biden måste omedelbart dra tillbaka Donald Trumps erkännande av Marockos rätt till Västsahara, skriver professor Stephen Zunes i en artikel i amerikanska The Progressive 6/1.

Det finns annars ingen trovärdighet i att USA ska leda protesterna och svaret på Rysslands hot om fortsatt aggression mot Ukraina, menar han.

Joe Biden har uttryckligen sagt att ”att använda våld för att förändra gränser är absolut förbjudet enligt folkrätten”, skriver Zunes.

Att förhindra att ett land utvidgar sitt territorium med våld är en av de grundläggande principerna för FN-stadgan, påpekar Stephen Zunes.

USA:S förre president Donald Trump förklarade strax före förra presidentvalet att USA erkänner Marockos rätt till Västsahara mot att Marocko och Israel erkänner varandra och öppnar diplomatiska förbindelser.

Den svenske professorn i folkrätt Pål Wrange har utrett EU:s vacklande hållning när det gäller tre länders annektering/ockupation med våld av andra territorier: Rysslands annektering av Krim 2014 fördömdes korrekt. Israels agerande i Palestina fördöms halvhjärtat. Marockos ockupation och agerande i Västsahara nämns över huvud taget inte.

Lena Thunberg