Västsahara – den glömda konflikten

”Västsahara, den glömda konflikten” var första programpunkt och det internationella inslaget på det ”Jämlikhetsforum” som Vänsterpartiet och ABF arrangerade i Gävle den
7 september. Ansvariga för programmet var Gävle Afrikagrupp tillsammans med Gävleborgs biståndsgrupp, som i många år skickat både kläder och matbistånd till de västsahariska flyktinglägren. Det stödet satte regeringens ändrade politik stopp för. Därför känns det extra viktigt för oss att uppmärksamma Västsahara-frågan.

Det blev ett engagerande möte där trettitalet åhörare fick en intressant genomgång av den historiska bakgrunden till konflikten av Polisarios Sverigerepresentant Limam El Jalil. Riksdagsledamoten Lotta Johansson Fornarve som håller i ”Nätverket för Västsahara” i riksdagen, berättade och visade bilder från sina besök i Västsahara, både i flyktinglägren och i det fria området av Västsahara. Lotta redovisade också för hur man i riksdagen har arbetat för ett erkännande av Västsahara, vilket man hoppades och trodde skulle komma efter Sveriges erkännande av Palestina 2014, men som till alla Västsaharavänners besvikelse begravdes i en intetsägande översyn av Västsahara-frågan.

Åhörarna var upprörda över hur frågan har hanterats och ställde många frågor.
Mötet stärkte oss dels genom Limams tro på att en folkomröstning om självständighet kan komma till stånd, dels genom Lottas lista på att det finns mycket vi kan göra, nämligen kräva…
– att Sverige erkänner Västsahara
– att FN och EU agerar för att folkomröstningen ska bli av
– att MINURSO får utökat mandat att övervaka mänskliga rättigheter
– att FN:s ombud får besöka det ockuperade Västsahara
– att regeringen utfärdar tydliga riktlinjer för företag när det gäller investeringar och handel
– att AP-fonden säljer sina aktier i företag som verkar på ockuperat område.
– ett ökat bistånd till flyktinglägren
– att de politiska fångarna friges
– bojkott av marockanska varor som kommer från det ockuperade Västsahara.

Irene Eriksson, ordförande i Gävle Afrikagrupp