Västsahara – ockuperat, bestulet och bortglömt

Flyktinglägren i Algeriet. Foto: Ulla-Karin Karlson

Till lärare i samhällskunskap på gymnasieskolor

”En otroligt intressant fråga som jag inte varit insatt i innan.” Jättebra och lärorik föreläsning.” ”Synd att inte frågan uppmärksammas mer.” ” Man vill gärna höra mer.” ”Intressant att du delade med dig av dina personliga erfarenheter.” ”Blir väldigt berörd.”

Detta är några kommentarer från gymnasieelever som jag träffat. Under 2019 var de 1191.

Hösten 2020 besöker jag gymnasieskolor för att berätta om Västsaharafrågan och unga västsaharier, som jag har mött i flyktinglägren i Algeriet och i den ockuperade delen av Västsahara. I februari 2018 besökte jag senast flyktinglägren.

För skolbesöket, som kan vara cirka 60 – 80 minuter efter önskemål, har jag med ett usb-minne med egna bilder. Jag ger en bakgrund till konflikten i Västsahara, väl medveten om att få känner till den, berättar om människor jag mött och svarar på frågor.

Besöken är gratis eftersom de finansieras av informationsbidrag till Emmaus Stockholm från Forum Syd.

Jag är redaktör för tidskriften Västsahara, som ges ut av Svenska Västsaharakommittén, och har engagerat mig för Västsaharafrågan sedan 1985. 2013 utkom boken Västsahara – Europas sista koloni i Afrika, som jag har skrivit. Jag är själv lärare och har haft ”föredrag” om Västsahara vid många tillfällen. De senaste fyra åren har jag informerat på gymnasieskolor.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975 och dessutom ett av 16 territorier som ännu inte är avkoloniserade. Spanien som kolonialmakt har inte fullföljt det uppdrag som FN ålade dem 1965. Västsahara är rikt på fosfat, fisk och sand – och troligen olja.

Cirka 170 000 västsaharier bor sedan 1975 i flyktingläger i Algeriet, där nya generationer föds. I den ockuperade delen förföljs och fängslas västsahariska människorättsaktivister av marockansk polis. En FN-styrka finns på plats sedan 1991 för att genomföra en folkomröstning om självständighet. Den har dock Marocko förhindrat.

I december 2012 beslutade den svenska riksdagen att Sverige ska erkänna den västsahariska staten. Detta har ännu inte skett.

 I januari 2019 godkände EU-parlamentet att Marocko får fortsätta exportera västsahariska varor till EU. Detta beslut står i strid med två domar från EU-domstolen.

 

Vill du ha besök på din skola?

Kontakta mig gärna:

Lena Thunberg

redaktör för Tidskriften Västsahara

lena.thunberg@gmail.com

www.vastsahara.net

www.facebook.com/tidskriftenvastsahara

Emmaus Stockholm: www.emmausstockholm.se