Västsahara sätts på kartan

Skolforum i Stockholm. Bild: Julia Finér

Ur Västsahara 1 2015

Endast i 3 av 25 gymnasieläroböcker förekommer Västsahara i löpande text. Men även där Västsahara nämns är informationen otillräcklig eller felaktig. Det visar en granskning av läroböcker som var en del av informationsprojektet ”Västsahara på kartan”.

”Gymnasieskolans läroböcker negligerar det faktum att Västsahara delvis är ockuperat av Marocko. Att ett så tydligt exempel på brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt osynliggörs i svenska läromedel är uppseendeväckande”, skrev nätverkets fem ordföranden Julia Finér, Sonja Gardefjord, Njenga Gikanga, Magnus Haukland och Natasa Mirosavic i en debattartikel i ETC. Artikeln publicerades även i fyra andra tidningar.

Syftet med de fem organisationernas informationsprojekt var att öka medvetenheten om Västsahara, Afrikas sista koloni, men även att uppmärksamma den bristande informationen i läromedel och verka för en förändring. Under butikskampanjerna hos Brödet och Fiskarna i Västerås, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp och Emmaus Stockholm berättade nätverkets informatörer om Marockos ockupation av Västsahara. Kunderna fick delta i frågesporter, tittade på bildspel och uppmanades ”att sätta Västsahara på kartan”. ”Jag visste ingenting men nu vill jag lära mig mer”, ”Västsahara behöver lyftas på dagordningen” och ”alla borde ha sin frihet”, var några kommentarer.

Brödet och Fiskarna anordnade i samband med butikskampanjen en auktion som fick uppmärksamhet från både lokalpress och butikens kunder. Intäkterna från auktionen resulterade i ett bidrag till de västsahariska flyktinglägren. Butikskampanjen hos Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp inleddes med ett föredrag av Asria Mohamed, som berättade om att växa upp i flyktinglägren.

– Asrias besök konkretiserade situationen och det var intressant att få höra hennes personliga upplevelser”, berättade Malin Söderman från biståndsgruppen.

Informationshäftet, bakgrundsinformationen, granskningsrapporten och flygblad delades ut.

På Skolforum i november i Stockholm talade Emmaus Stockholms Julia Finér med Rabab Amidane, flerfaldigt belönad för sin fredliga kamp för Västsahara. Rabab berättade om sin skolgång i Västsahara och om hur hon fick lära sig att Västsahara inte finns. På den stora utbildningsmässan deltog lärare, studenter och förlag. Projektet avslutades med möten med förlagsredaktörer som uppmanades att se till att gymnasieelever får korrekt information om Västsahara. Flera var positiva och som resultat ska till exempel Gleerups Utbildning göra en ändring i nästa tryckning en lärobok. Den i dag streckade gränsen mellan Västsahara och Marocko på kartorna ska ersättas med en heldragen linje.

Emmaus Stockholm har också informerat cirka 300 gymnasieelever om Västsahara.

Charlotte Wester, Emmaus Stockholm