Workshop om Västsahara på Billströmska folkhögskolan

Västsahara på Billströmska folkhögskolan. Foto: Gunilla Forsman

Den här insändaren har Tidskriften Västsahara fått av aktiva kursdeltagare på Billströmska folkhögskolan:

Vi är tre deltagare från Billströmska Folkhögskolan på Tjörn som studerar ”De ungas rätt – Global rättvisa”.

I kursen engagerar vi oss i globala frågor såsom handel, sociala förhållanden och miljö. Lena Thunberg från Västsahara-tidningen var på vår skola och föreläste om situationen i Västsahara. Föreläsningen väckte mycket hos oss – inte minst en känsla av att vilja göra något.

När vi senare i vår kurs fick chansen att hålla i en workshop till skolans deltagare tog vi tillfället i akt att använda vår nya kunskap för att påverka.

Vi startade workshopen med att iscensätta det marockanska förtrycket genom att påvisa förbudet mot den västsahariska flaggan.

Dramascenen började genom att en av oss tre höll en monolog, med ökenljud i bakgrunden. Den handlade om ett utsatt folk utan att nämna vilket eller var. De andra två höjde två västsahariska flaggor och skrek “Vive el Sahara libre“. Då ersattes ökenljudet med sirener och i panik sprang vi ut genom rummet.

När vi kom tillbaka i rummet var det påtagligt att publiken blivit berörd.

Workshopen fortsatte med en kortfattad föreläsning om situationen i Västsahara. Vi tog upp konfliktens historia, samt Sverige, FN och EU:s ställningstagande.

Avslutningsvis uppmanade vi alla i publiken att skicka ett mejl till svenska utrikesdepartementet som vi förberett innan. I detta mejl uttryckte vi en besvikelse över svenska statens agerande i konflikten, särskilt gällande det indragna biståndet av makrill, samt en önskan om ett mer aktivt påtryckningsarbete i rätt riktning hos politikerna.

Till vår glädje fick vår aktion bra respons, då majoriteten i publiken i övertygelse bidrog med sina skickade mejl.

Vår förhoppning är att vi planterat ny kunskap och ökat engagemang hos oss svenska medborgare samt en tro på att vi tillsammans, kan göra förändring.

Amelia Wiberg, Johanna Sandberg och Agnes Åberg, kursdeltagare