129 misstänkta fall av coronavirus i lägren

Mohamed Salem Al-Sheikh, talesperson för Kommittén mot coronapandemin.

OBS! Denna artikel uppdateras.

26/8: Den 26 augusti meddelade doktor Mohamed Salem Al-Sheikh att inga nya fall av Covid-19 rapporterats under de senaste 6 dagarna. Det betyder sammanlagt 25 bekräftade fall hittills i flyktinglägren med 2 avlidna, 16 tillfrisknade och 7 med lindriga symtom.

15/8: Totalt 19 bekräftade fall av Covid-19 har upptäckts i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet sedan de första fallen blev kända i juli. 11 personer har tillfrisknat och 2 har avlidit av de 19, meddelade doktor Mohamed Salem Al-Sheikh, talesperson för kommittén för bekämpning av coronapandemin på en presskonferens den 15 augusti.

Men talespersonen meddelade samtidigt att det samma dag fanns 129 misstänkta fall av coronasmittade. Man inväntade de slutliga resultaten av tester.

Av de 19 bekräftade fallen med Covid-19 var 6 personer mellan 46 och 64 år gamla och 13 fall över 64 år gamla.

Talespersonen meddelade också att pandemin nu befinner sig i fas 3, vilket betyder att en mobilsering av krafter från alla sektorer krävs för att minska spridningen av viruset. Dessutom måste alla invånare i lägren följa de preventiva restriktioner som myndigheterna har ålagt befolkningen.

Flyktingarna uppmanas att bära munskydd, hålla fysisk distans och att undvika möten med andra människor samt att inte besöka patienter.

De västsahariska myndigheterna meddelade 23 juli att fyra fall av Covid-19 har upptäckts i flyktinglägren. En av de infekterade, en äldre man, hade avlidit medan de övriga var lindrigt sjuka. Den 29 juli rapporterades inga nya fall.

Flyktinglägren var isolerade mellan 18 mars och 29 maj. Resor mellan de fem lägren och med omvärlden var starkt begränsade under den tiden. De fall som har upptäckts beror troligen på kontakt med den närbelägna algeriska staden Tindouf.

En särskild karantänavdelning har inrättats i utkanten av flyktinglägren för att ta hand om eventuella fall av Covid-19. För övrigt finns det algeriska sjukhuset i Tindouf som kan ta emot svårare fall.

Källor: spsrasd.info: 129 suspected cases of coronavirus

spsrasd.info: 0 new case 04 recoveries

Tidskriften Västsahara 22/6: Inga fall av Covid-19