Minursos mandat förlängt 6 månader

Säkerhetsrådet förlänger MInursos mandat 30 april 2019. UNPhoto:/Loey Felipe

FN:s säkerhetsråd har förlängt FN-styrkan Minursos mandat med sex månader till 31 oktober 2019. Resolution 2468 skulle ha antagits 29 april men oenighet bland säkerhetsrådets 15 medlemmar gjorde att omröstningen sköts upp till absolut sista dagen. Mandatet gick ut 30 april.

Enighet uppnåddes inte. 13 medlemmar röstade för resolutionen, två avstod; Ryssland och Sydafrika.

USA ledde den grupp som arbetade fram resolutionsförslaget. Frankrike insisterade bland annat på en förlängning på ett år.

FN-sändebudet Horst Köhler uppmanas i resolutionen att fortsätta arbeta för direkta förhandlingar för att nå en rättvis, hållbar och ömsesidigt accepterad politisk lösning baserad på kompromiss som ska leda till självbestämmande för det västsahariska folket.

Sydafrikas representant menade att en kompromiss där Marockos förslag ställs mot Polisarios förslag inte speglar den rätt som det västsahariska folket har till självbestämmande och självständighet.

Rysslands representant menade att tidigare beslut om Västsahara i FN:s generalförsamling och säkerhetsråd håller på att urholkas genom bland annat partiskhet och obalans.

I två möten i Geneve, december 2018 och mars 2019 har FN-sändebudet Horst Köhler samlat Marocko, Polisario Front, Algeriet och Mauretanien till samtal som ska leda fram till förhandlingar. Parterna Marocko och Polisario står dock långt ifrån varandra. Marocko ser endast autonomi, begränsat självstyre, och inte självständighet som en lösning. Polisario hävdar rätten till självbestämmande och självständighet enligt FN-beslut. Något datum för ett nytt tredje möte är inte bestämt.

Polisario Front beklagade i en kommentar att säkerhetsrådet inte fördömer de kränkningar mot eldupphöravtalet som Marocko begått den senaste tiden genom att bland annat bygga en ny mur i ockuperade Västsahara. Säkerhetsrådets tystnad är farlig, menar man. Marocko har de senaste månaderna ökat våldet mot den västsahariska befolkningen i den Marocko-ockuperade delen av Västsahara.

Inte heller i år finns ett MR-mandat inkluderat i FN-resolutionen. Det betyder att den västsahariska befolkningen i ockuperat område är helt skyddslös, eftersom det inte ingår i Minursos mandat att övervaka och rapportera om brott mot mänskliga rättigheter.

Den folkomröstning om Västsaharas självständighet som är Minursos huvuduppgift enligt FN-resolution har ännu inte ägt rum.

Den kritik mot Marocko som framkom i FN:s generalsekreterares rapport i april avspeglas inte i den nya resolutionen. Inte heller framkommer tydligt att de möten som ägt rum i Schweiz, organiserade av FN-sändebudet, har varit resultatlösa.