Resultatlösa FN-möten i Schweiz

Det relativt nya FN-sändebudet Horst Köhler har piskan på sig att hitta en lösning på Västsaharafrågan.

1991 installerades den fredsbevarande FN-styrkan MINURSO för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet. Den västsaharariska befolkningen skulle välja självständighet eller integration med Marocko.

Det blev eldupphör mellan Marocko och Polisario Front, men folkomröstningen som skulle ägt rum i januari 1992 har ännu inte skett. Marocko har på olika sätt obstruerat och sedan 2004 vägrar Marocko helt att acceptera ett självständigt Västsahara.

Västsahara, tidigare Spanska Sahara, finns med på FN:s lista över 16 områden som inte är avkoloniserade och där det västsahariska folket har rätt till självbestämmande och självständighet.

Otaliga FN-sändebud har avlöst varandra utan att lyckas genomföra folkomröstningen.

I FN:s säkerhetsråd sitter Frankrike som en av fem permanenta medlemmar med vetorätt och har enligt flera källor stoppat förslag som inte går Marockos ärenden.

28 år har gått och FN:s säkerhetsråd har inte lyckats genomföra en av sina enklaste uppgifter.

Den tidigare tyske presidenten Horst Köhler ska nu försöka få parterna Marocko och Polisario Front att mötas för att få igång samtal och sedan förhandlingar; det vill säga en ockupant och en ockuperad part ska förhandla med varandra på olika villkor. Parterna står oerhört långt ifrån varandra; Marocko vägrar gå med på ett självständigt Västsahara och hävdar att Västsahara tillhör Marocko. Polisario hänvisar till rätten till självbestämmande och självständighet, som fastslagits av både FN och Internationella Domstolen i Haag.

6 och 7 december 2018 ägde ett första resultatlöst FN-möte rum i Génève. Ett andra resultatlöst möte ägde rum i Bursins i Schweiz 21 och 22 mars. Vid dessa möten deltog delegationer från Algeriet och Mauretanien förutom parterna i konflikten; Marocko och Polisario Front.

Parterna sa i ett gemensamt uttalande 22 mars att man vill fortsätta processen.

Målet är att komma fram till en ömsesidigt accepterad politisk lösning.

FN-styrkan MINURSO:s mandat går ut 31 april. Dessförinnan ska FN:s generalsekreterare överlämna sin rapport till säkerhetsrådet som ska fatta beslut om en eventuell förlängning och/eller ändring av mandatet.

Lena Thunberg

Läs också:
Marockansk offensiv
Nordafrikas nästa krig