Trump säljer Västsahara till Marocko

Donald Trump. USA:s president

Som ett led i sin Mellanösternpolitik meddelade Donald Trump den 10/12 att USA erkänner Marockos rätt till Västsahara. Detta sker i utbyte mot att Marocko erkänner Israel.

Denna rockad sker alltså på bekostnad av både västsahariernas och palestiniernas rättigheter.

Västsaharas informationsministerium har fördömt beslutet men förklarar samtidigt att det i grunden inte förändrar något, eftersom beslutet går emot FN-stadgan, den pågående FN-processen och världssamfundets uppfattning.

Enligt svenska forskare måste dessutom beslutet godkännas av den amerikanska kongressen.

Donald Trumps kungörelse

Västsaharas informationsministeriums uttalande

Artikel i Omvärlden: Forskare: Trumps köpslående om Västsahara ska inte överdrivas