Varför röstade inte moderater och kristdemokrater mot korruption i EU-parlamentet?

I början av december anhöll den belgiska polisen flera personer, varav några ledamöter i EU-parlamentet. De anklagades för korruption, givande och tagande av mutor. Samtidigt konfiskerade polisen cirka 15 miljoner kr.

EU-parlamentet reagerade direkt med en resolution 15 december där Qatar pekas ut som det land som via pengar försökt korrumpera ledamöter i EU-parlamentet och agera för Qatars intressen.

Det är en resolution där man beslutar om krafttag mot dessa försök till korruption.

Samtidigt avskedas grekiska socialdemokraten Eva Kaili från sin post som en av 14 vice ordförande i EU-parlamentet.

Under debatten innan resolutionen antogs 15 december krävde ledamöter att inte bara frågorna kring Qatar skulle utredas. Korruption från Europa samt alla de 12 000 lobbygrupper som har tillträde till parlamentet skulle diskuteras. Dessutom hade förslag på att Marocko skulle utredas avvisats.

Den konservativa gruppen i parlamentet PPE, där de svenska ledamöterna från Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, beslutade att varken rösta för, emot eller att lägga ner sin röst till den slutliga resolutionen. De valde helt enkelt att utebli från röstningen med argumentet att det var en brådskande omröstning.

Samma ovanliga beslut togs för den resolution som EU-parlamentet antog 19 januari och som gällde situationen för fängslade journalister i Marocko. Där finns nu också en passus om att fall där representanter för Marocko i likhet med Qatar, som försöker få inflytande i EU-parlamentet, ska utredas.

Av Sveriges 21 ledamöter i EU-parlamentet röstade socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister centerpartister, liberaler och sverigedemokrater Ja till resolutionen.

Moderater och kristdemokrater valde åter att helt avstå från att rösta. De tog alltså inte ställning överhuvudtaget, ett förfarande som är ovanligt.

Att inte redan i december rösta för att Marocko också ska utredas tillsammans med Qatar är obegripligt. EU-parlamentets moraliska kompass är inte trovärdig, menar Sara Eyckmans från Western Sahara Resource Watch i en  artikel i Global Aktion.

Lena Thunberg

Källor; Europaportalen,

Se även: Marocko i mutskandal i EU-parlamentet

Uttalande från EPP