EU-parlamentet godkänner stöld

Sedan 1975 har västsaharier bott i flyktingläger i Algeriet. Foto: Ulla-Karin Karlson

Västsaharierna drabbades av ett nytt stort bakslag när EU-parlamentet i januari och februari godkände de två handels- och fiskeavtalen med Marocko, där västsahariska produkter ingår. Detta skedde trots att EU:s egen domstol, EU-domstolen, i två domar har förklarat att Västsahara inte kan ingå i avtal mellan Marocko och EU, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko.

– Genom att godkänna handels- och fiskeavtalen med Marocko där Västsahara ingår, ger EU i princip grönt ljus till Marocko att inte bara fortsätta att stjäla våra råvaror utan också att fortsätta den illegala ockupationen, kränkningarna, misshandeln och förföljelsen av västsaharier i den ockuperade delen av Västsahara, säger Limam el Jalil, Polisarios representant i Sverige.

Det som sker nu är att Polisario Front kommer att vända sig till EU-domstolen för att överklaga dessa beslut, förklarar han.

– Rättsprocessen är inte slut än. Det är ett klart och tydligt fall som domstolen har tagit ställning till. Vi har rätten på vår sida. EU-domstolen kommer att svara samma sak som tidigare; att Västsahara inte tillhör Marocko.

– Vad tänker västsaharier idag i ockuperat område och i flyktinglägren?

– Det är naturligtvis en stor besvikelse. Det långa lidandet för västsaharier i flyktinglägren och i ockuperat område kommer att fortsätta. Vi behöver verkligen inte ett EU, som backar upp ockupation och som skyddar illegal verksamhet. EU-besluten leder till att vi fortsätter att vara en glömd och förbisedd konflikt.

Lena Thunberg

Se också
EU och respekten för rättssamhället
EU-parlamentet godkände fortsatt stöld