Svenska Västsaharakommittén

Svenska Västsaharakommittén, f.d. Föreningen Västsahara, bedriver informations- och opinionsarbete kring Västsaharafrågan. Västsahara, som till stora delar är ockuperat av Marocko sedan 1975, ska enligt FN avkoloniseras.
Den västsahariska staten är erkänd av 84 länder, dock inte av Sverige, trots att det finns ett riksdagsbeslut från 5 december 2012 om ett svenskt erkännande.

Svenska Västsaharakommittén är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Medlemsavgift: 75:- (privatperson) 300:- (organisation) pg 20 40 03-8

Föreningen ger ut Tidskriften Västsahara.

Från årsskiftet 2019 blev Tidskriften Västsahara en nättidskrift i stället för en papperstidskrift – av ekonomiska skäl. Ett digitalt gratis Nyhetsbrev kommer att ges ut minst 4 gånger per år. Se tidskriftens startsida till höger.
Vi är naturligtvis glada över frivilliga bidrag till pg 20 40 03-8 eller Swish 12352722000. Märk i så fall bidraget med “Tidskriften”.

Tidskriften Västsaharas facebook hittar du här.

Redaktör för tidskriftens facebook: Lena Thunberg e-post: lena.thunberg@gmail.com