Svenska Västsaharakommittén

Svenska Västsaharakommittén, f.d. Föreningen Västsahara, är en solidaritetsorganisation som bedriver informations- och opinionsarbete kring Västsaharafrågan. Västsahara, som till stora delar är ockuperat av Marocko sedan 1975, ska enligt FN avkoloniseras.
Den västsahariska staten är erkänd av 84 länder, dock inte av Sverige, trots att det finns ett riksdagsbeslut från 5 december om ett svenskt erkännande.

Svenska Västsaharakommittén är partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Medlemsavgift: 75:- (privatperson) 300:- (organisation) pg 20 40 03-8

Föreningen ger ut Tidskriften Västsahara.

Prenumeration på Tidskriften Västsahara (4 nr/år) kostar 125:- (privatperson), 145:- (stödprenumeration), 150:- (organisation) och 200:- (utlandsprenumeration) pg 20 40 03-8

Tidskriften Västsaharas facebook hittar du här.

Redaktör för tidskriftens facebook: Lena Thunberg e-post: vastsahara@brevet.nu