Kontakta tidskriften/Prenumeration

Tidskriften Västsahara utkommer med 4 nummer per år.

Om du vill beställa informationsmaterial, gå in under Beställ Material.

Prenumeration (Glöm inte att ange namn och adress)
Privatperson:     125:-
Stödprenumeration:    145:-
Organisation:     150:-
Utlandsprenumeration    200:-

Plusgiro: 204003-8
Swish: 1235272000

För utlandsprenumerationen meddela följande koder:
IBAN (24 tecken)
SE13 9500 0099 6034 0204 0038
BIC
NDEASESS

 

Adress:
Tidskriften Västsahara
c/o Afrikagrupperna
Linnégatan 21
413 04 Göteborg

 

Namn Position Telefon E-post
Ulla-Karin Karlson Layout ullakarin.karlson@natverkstan.net
Lena Thunberg Redaktör 070-4754645 lena@vastsahara.net
Maria Lindman Prenumeration maria.lindman1@telia.com
Webmaster Hemsidan webmaster@vastsahara.net