Kontakta tidskriften

Tidskriften Västsahara utkommer med 4 nummer per år.

Om du vill prenumerera eller beställa annat informationsmaterial, går du in under Beställ Material.

Prenumeration
Privatperson:     125:-
Stödprenumeration:    145:-
Organisation:     150:-
Utlandsprenumeration    200:-

Plusgiro: 204003-8

 

Adress:
Tidskriften Västsahara
c/o Afrikagrupperna
Linnégatan 21
413 04 Göteborg

 

Namn Position Telefon E-post
Ulla-Karin Karlson Layout ullakarin.karlson@natverkstan.net
Lena Thunberg Redaktör 070-4754645 vastsahara@brevet.nu
Maria Lindman Prenumeration maria.lindman1@telia.com
Webmaster Hemsidan webmaster@vastsahara.net